K-Team

תוכניות הכנה לצבא

K-Team

תהליך הקמת אתר האינטרנט של K-Team, עסק המציע תכניות הכנה מותאמות אישית לצבא,
כלל את השלבים הבאים:

הגדרת היעדים העסקיים וקהל היעד לאתר, ביצוע מחקרי שוק כדי לזהות את הנוף התחרותי ושיטות העבודה המומלצות בתעשייה, עיצוב אתר ידידותי למשתמש ומושך חזותית, עם מבנה ניווט ברור ותוכן תמציתי.

האם יש לך חלום? בואו נדבר